Condicions de compra

Dades identificates del responsable del web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se li informa que:

El meu denominació social és: Quim Samsó
El meu CIF / NIF 39043962J
El meu domicili social es troba a  Via Aurèlia, 2, 08206 Sabadell
E-mail: quim@mituskicrafts.com
La seva activitat social és: fabricació i venda de productes artesans

Objecte de les condicions

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme pels usuaris “Client” de la botiga en línia https://www.mituskicrafts.com/.

Aquestes condicions romandran en vigor i seran valideu durant tot el temps que estiguin accessible a través de la pàgina web, tot això sense perjudici que Quim Samsó es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals així com qualsevol dels textos legals que es trobin en aquest lloc web. En tot cas, l’accés a la web després de la seva modificació, inclusió i / o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cada un dels moments de realitzar la contractació corresponent, i no és possible la contractació de servei algun sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals de contractació.

Intervinents

El procés de contractació electrònica a través de la pàgina web serà realitzat entre el “Client” i “Quim Samsó.”

Tindran la consideració de “Client” de la pàgina web aquells consumidors que siguin persones físiques, que es registrin mitjançant el formulari establert omplint les seves dades de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya, i hagin realitzat el pagament corresponent per tenir accés a el curs.

Dret d’exclusió

OLEOBOUTIQUE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

Proces de contractació electrònica

Procés de compra

 1. A la nostra botiga electrònica, trobarà tot el catàleg de productes oferts per https://www.mituskicrafts.com/, per adquirir qualsevol d’ells haurà de seguir el següent procés de compra:
 2. Seleccioneu el producte desitjat afegint-ho a lacistella.
 3. Llegiu de manera detinguda tota la informació disponible sobre el producte. Els preus indicats al costat del producte són preus en Euros amb els impostos corresponents.
 4. Entreu al cistell, on podrà comprovar el detall dels productes sol·licitats, el preu de venda i els impostos aplicables.
 5. Si està conforme amb la comanda, haurà de registrar emplenant el formulari de recollida de dades o identificar-se amb el seu nom d’usuari i clau si ja és un usuari registrat.
 6. A continuació, haurà de proporcionar les dades d’enviament i finalment seleccionar el mètode de pagament. Durant aquest procés el sistema us mostrarà les despeses aplicables a la seva comanda segons la zona de lliurament i forma de pagament seleccionades.
 7. Un cop hagueu completat el pagament, rebrà un missatge de confirmació amb les dades de la seva comanda, si no rep aquest missatge poseu-vos en contacte amb nosaltres.
 8. Mituskicrafts.com disposa dels següents mitjans de pagament: Paypal i Stripe.

Terminis de lliurament

Mituskicrafts.com actua com a productor dels seus productes, els quals sortiran directament de l’adreça anomeada en el primer punt d’aquest text.

Mentre el comprador es retardi en les seves obligacions, Mituskicrafts.com no estarà obligat a servir la comanda.

Verificat el pagament de la compra, la mercaderia es lliurarà en un termini no superior a 5 dies a comptar de l’endemà de l’esmentada verificació. La compra efectuada en dissabte, diumenge o festa, s’entén efectuada a el següent dilluns o següent dia hàbil.

El termini de lliurament pot variar depenen de l’elaboració i personalització del producte seleccionat.

Propietat intel·lectual i industrial

Quim Samsó per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Quim Samsó o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Quim Samsó, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Quim Samsó.

El CLIENT es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Quim Samsó. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Quim Samsó.

Dret de desistiment

El client podrà exercir el dret de desistiment pot tornar la comanda rebut, si comprova que no s’ajusta a les seves expectatives. L’exercici d’aquest dret haurà de realitzar-se en un termini màxim de CATORZE dies hàbils a partir de la seva recepció i segons el calendari oficial de el lloc on s’ha lliurat la comanda. Per poder exercir aquest dret cal que conservi l’embalatge original del producte i que no hagi estat utilitzat, sent per compte de client les despeses de devolució. Podrà exercir el dret de desistiment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic quim@mituskicrafts.com, o a través del nostre número d’atenció a client 609 32 20 54.

D’acord amb el que estableix l’art. 102. de el Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no s’admetrà l’exercici de el dret de desistiment per a comandes relatius a productes personalitzats o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

El material a retornar ha d’estar sense obrir ni usar i amb tots els seus embalatges originals intactes. https://www.mituskicrafts.com/ no admetrà devolucions de productes usats, oberts o que presentin alteracions en el seu embalatge original.

Productes fora d’estoc

Mituskicrafts.com disposa d’un període màxim de 30 dies per servir els productes que no es trobin en estoc, en el cas que no sigui possible servir el producte escollit, el client podrà substituir-lo per un altre o sol·licitar la devolució de l’import abonat.

En el moment del lliurament el client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del transportista, indicant a l’albarà de lliurament, qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge o el seu contingut.

Exoneració de responsabilitat

Quim Sanó no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l’absència de fallada o interrupcions de l’servei ni que el lloc web estarà disponible o accessible el cent per cent de l’temps per causes alienes al control de Mituskicrafts.com o causes fortuïtes i / o de força major, virus, atacs informàtics i / o actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis així com altres causes imprevisibles com poguessin ser l’incorrecte funcionament d’internet.

Tractament de dades personals

Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Quim Sansó en la seva qualitat de responsable de l’arxiu.

De la mateixa manera, i llevat que el client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Per donar-se de baixa d’enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho enviant un email a quim@mituskicrafts.com

Podràs dirigir les teves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal de Quim Sansó, juntament amb prova vàlida en dret , com fotocòpia de l’DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Causes de dissolució del contracte

La dissolució de l’contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb Mituskicrafts.com si no estàs satisfet amb el nostre servei.

Mituskicrafts.com pot acabar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb Mituskicrafts.com immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no s’ajustin a les condicions aquí exposades.

A la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis de cessar immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per Mituskicrafts.com.
 • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.
 • Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions.
 • La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Quim Sansó i el CLIENT es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.

Condicions Generals de Contractació a 27 de novembre de 2017

Open chat